Slide Bel met ons 0224-760005

  Neem contact
  op met uw
  RN Vastgoed adviseur
  Slide
  Waarom juist in grond investeren?

  Grondbezit wordt geregistreerd bij het kadaster en is daadwerkelijk in bezit van de eigenaar.

  0 +
  Tevreden grondbezitters

  Investeren in grond

  Grondbezit wordt geregistreerd bij het kadaster. Het is daadwerkelijk in bezit van de eigenaar. Bij aandelen, opties, pensioenen, cryptocurrencies  en andere financiële instrumenten ben je vaak afhankelijk van een bank, pensioenfonds, wallet of een andere beheer partij. Los van het risico van het instrument ben je dan ook afhankelijk van het beleid en voortbestaan van de instelling. Een dubbel risico. Bij grond is het bezit gewaarborgd.

  Recente uitspraak van Elon Musk na zijn stap in de cryptocurrencies was dat hij zijn vertrouwen in de euro en de dollar kwijt aan het raken is. Met de quantitative easing (geld verruiming) strategie van de centrale banken is dit compleet logisch. Er wordt geld bijgedrukt wat ten koste gaat van de bestaande geldvoorraad wat een waardevermindering oplevert. (Structurele geldwaarde vermindering is beleid) Je kan dan ook beter bezit hebben.

  Cryptocurrencies zijn nog relatief nieuw en heeft nog kinderziektes. Daarom zijn wij wat traditioneler en behoudender. Een m2 wordt nooit kleiner of groter. Wel neemt door de innovatie van landbouw de productiviteit op een m2 toe en groeit het rendement. Ook zijn we in staat om steeds hoger te bouwen op 1 m2 waardoor de waarde toeneemt. Een portefeuille met strategisch gelegen gronden opbouwen rond steden is dan voor ons en onze investeerders de slimste manier om vermogensgroei en vermogensbescherming toe te passen. Het is immers een  geregistreerd bezit via de notaris bij het kadaster.

  Contactformulier

   Wie zijn wij?

   OVER ONS

   Ramon en Niels zijn met samen ruim 30 jaar ervaring in het vastgoed in 2014 hun eigen onderneming begonnen. Met hun ambitie en visie hebben ze een stevig marktaandeel verworven in de handel met diverse categorieën grond. Sinds het begin van hun onderneming, nu 7 jaar geleden, is de grondhandel enorm gegroeid. Steeds meer particulieren kiezen in hun vermogensopbouw voor een grondportefeuille. 

   De enorme krapte aan woningen, minimaal 1 miljoen woningen moeten er nog gebouwd worden voor 2030, geeft een gezond groei perspectief. Er zal nog veel agrarische en weide grond van bestemming moeten veranderen om dit doel te behalen. Door te beschikken over het juiste netwerk en specialisten zijn ze telkens weer in staat om de juist gelegen agrarische en weide grond beschikbaar te maken en aan te bieden aan particuliere investeerders. Samen met hun groeiende groep investeerders willen ze profiteren van deze marktontwikkeling.

   Welke projecten bieden wij aan

   Beschikbare grond

   AMSTERDAM

   Nederland

    Voor de eerste 100 klanten vanaf nu

    Iets leuks om naar uit te kijken!!!

    Natuurlijk is het leuk om uit te kijken naar een bestemmingswijziging op uw grond!! Het rendement wat daar mee gepaard gaat is de belangrijkste reden om een grondportefeuille op te bouwen.

    Maar er zijn ook andere leuke dingen om naar uit te kijken. Allemaal zijn we aan het wachten tot onze samenleving, ongehinderd door corona, weer open gaat!! Weer lekker naar een restaurant kunnen gaan, een concert of een evenement bezoeken. Je favoriete voetbalclub of andere sportwedstrijden vanuit het stadion weer mee te maken. Kortom, iedereen is er weer aan toe om iets leuks te gaan doen.

    RN Vastgoed geeft dan ook aan de eerste 100 nieuwe grondbezitters, iets leuks om naar uit te kijken! In samenwerking met Team Loyalty word er een interesse onderzoek gedaan bij de nieuwe grondeigenaren. Op basis van het onderzoek worden er u 2 tickets aangeboden voor een leuk evenement, concert of wedstrijd waar u compleet mee in de watten word gelegd! Een heerlijke middag of avond maakt u plezier met hetgeen u leuk vind!

    Maak daarom snel gebruik van het aanbod van uw RN Vastgoed adviseur. Start een grondportefeuille en noteer de datum van een leuk dagje uit in uw agenda!! Net als uw eigen stukje grond word dat iets leuks om naar uit te kijken.

    Waarom juist kiezen voor ons?

    Transparant en zekerheid voor uw toekomst.

    Veel gestelde vragen

    Wat verkoopt RN Vastgoed?

    RN Vastgoed koopt grote kavels landbouwgrond, die verkaveld worden in kleinere percelen. Deze percelen biedt RN Vastgoed vervolgens – inclusief aanbiedingsplicht – aan klanten aan. De percelen zijn gelegen op strategische posities, zodat er een kans bestaat dat de bestemming van het perceel wordt gewijzigd naar een woon- of bedrijfsbestemming. Als dat gebeurt, wordt de grond meer waard en kunnen de klanten van RN Vastgoed winst maken op de door hen gekochte percelen. 

    Wat gebeurt er als de bestemming wijzigt?

    De klanten verkopen hun perceel in het geval van een bestemmingswijziging aan RN Vastgoed of aan een door RN Vastgoed aangewezen projectontwikkelaar of makelaar. Dat is vastgelegd in de koopovereenkomst, omdat het in het belang van de klanten in het gebied is als alle percelen gezamenlijk verkocht kunnen worden. Klanten hoeven geen winst af te dragen aan RN Vastgoed: de volledige opbrengst van de verkoop van de grond is voor de klant.

    Kan RN Vastgoed garanderen dat de bestemming wijzigt?

    De percelen die RN Vastgoed verkoopt, hebben een strategische ligging. De grond zou daarom in aanmerking kunnen komen voor omzetting naar bouwgrond. Of de bestemming daadwerkelijk gewijzigd wordt, is afhankelijk van de gemeente. RN heeft hierop geen invloed en kan dan ook geen garanties geven.

    Wat gebeurt er met de grond zolang de bestemming niet wijzigt?

    De klant wordt zodra de grond geleverd wordt volledig eigenaar. De eigenaar beslist zelf (binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan) hoe hij de grond beheert. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen de grond te verpachten aan een agrarisch bedrijf. RN speelt hierin echter geen enkele rol: de grond en het beheer daarvan zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

    Mag de eigenaar zijn perceel doorverkopen?

    De eigenaar mag zijn perceel verkopen. De verplichtingen uit de koopovereenkomst met RN Vastgoed moet hij dan wel overdragen aan de nieuwe eigenaar. Dat geldt onder meer voor de verplichting om het perceel in het geval van een bestemmingswijziging aan te bieden aan RN Vastgoed of een door RN Vastgoed aangewezen projectontwikkelaar of makelaar.

    Voor wie is het aanbod van RN Vastgoed geschikt?

    De aankoop van door RN Vastgoed aangeboden percelen is een investering op de lange termijn. Klanten van RN Vastgoed moeten daarom geld tot hun beschikking hebben dat zij voor langere tijd vast kunnen zetten in percelen. Het aanbod van RN Vastgoed is voornamelijk gericht op ondernemingen. 

    Waarom heeft RN Vastgoed geen vergunning van de AFM nodig?

    Doordat RN Vastgoed het beheer van de gronden bij levering overdraagt aan de nieuwe eigenaar, is de verkochte grond geen beleggingsobject. Bovendien richt het aanbod van RN Vastgoed zich op zakelijke klanten. RN Vastgoed heeft daarom voor zijn werkzaamheden geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig.

    Interesse? Vraag een brochure aan of neem contact met ons op.

    Tel

    0224-760005

    Laan van der Nederlanden 110
    1945 AC Beverwijk
    Kamer van Koophandel nummer 61251615

    Let op

    let op u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

    © 2021 – RN Vastgoed  

    Website door Visualize B.V.