Er is veel schaarste in Nederland en vooral in de regio Amsterdam is het woningtekort zeer hoog!
U bepaalt zelf met welk bedrag u investeert.
De grond wordt 100% eigendom, dit wordt notarieel vastgelegd.
Winst op grond is belastingvrij!
Grond blijft na aankoop vrij verhandelbaar. U kunt uw investering dus gewoon weer verkopen.
1
Cees Loggen, gedeputeerde Wonen Provincie Noord-Holland “Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen met lef en durf. Het is daarom dat de kern van dit Masterplan Wonen voor Nederlandse begrippen onorthodoxe voorstellen in zich draagt. Dat moet ook. We kunnen het ons niet veroorloven dezelfde oplossingen te blijven gebruiken wanneer de problemen zo duidelijk om andere instrumenten vragen.” 2 Op basis van cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking sneller toeneemt dan verwacht en dat dit de komende jaren aanhoudt. Minister Ollongren heeft aangekondigd dat de woningbouw de komende jaren verder moet versnellen. Dat betekent dat er tot 2030 bijna 900 duizend nieuwe woningen moeten worden gebouwd. 3 4 In de Structuurvisie Amsterdam 2040 was de voorspelling dat de stad in 2040 het aantal van 860.000 inwoners zou tellen. Dat aantal werd echter al in 2019 bereikt! Daarmee is ook de groeiambitie uit de Structuurvisie grotendeels behaald.

Bronvermelding : Klik hier

5
6 1 2 3 Bron: blz. 35 Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties 7 1 2 3 Bron: blz. 35 Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties 7 Bron: blz. 167 - Structuurvisie Amsterdam 2040 - Economisch sterk en duurzaam 1 2 3 7 "Voorbeeldprojecten met lage dichtheden in groene omgeving"

In dit kader worden twee voorbeelden gegeven van nieuwbouwprojecten waar in lage dichtheden in de groene omgeving wordt gebouwd. Deze projecten zijn representatief voor de inrichting in de zoekgebieden met bijzondere landschappelijke kwaliteiten.
VOORBEELD PROJECTEN
Voorbeeldproject Almere Overgooi. WEESP DE BEEMSTER 8
"De Nieuwe Tuinderij, Zuidoostbeemster"

De nieuwbouwwijk De Nieuwe Tuinderij is een wijk in het landelijke dorp Zuidoostbeemster. Het dorp grenst aan het noorden van Purmerend en is gelegen in het landschap van de Beemster en in het Nationale Landschap Laag Holland. Het plan betreft 475 woningen verdeeld over twee gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 31 hectare.
VOORBEELD PROJECTEN
LINK De nieuwe wijk is goed ingepast tussen de bestaande bebouwing en het beschermde landschap van De Beemster door in lage dichtheden te bouwen (15 woningen per hectare). WEESP DE BEEMSTER 8
"Weespersluis, Weesp"

Het project Weespersluis wordt gerealiseerd ten noorden van Weesp. In totaal worden er ongeveer 2.750 woningen gebouwd, verdeeld over drie wijken: Lanenrijk, Waterrijk en Vechtrijk. De wijken hebben ieder hun eigen unieke kenmerken. De totale oppervlakte is grofweg 250 hectare.
VOORBEELD PROJECTEN LINK Het is de bedoeling dat Weespersluis een ruim en groen woongebied wordt, waar natuur en water een grote rol spelen. De woningen worden gebouwd op slechts een derde van het totale plangebied; de overige ruimte blijft open voor water en groen. Er komt nieuw water dat in verbinding staat met de Vecht en er worden drie parken gerealiseerd. Er wordt met een dichtheid van ongeveer 11 woningen per hectare gebouwd. WEESP DE BEEMSTER 8
De Berekening *De berekening is op basis van een residuele grondwaarde berekening. Deze prognose geeft geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie over de risico's van investeren in Amsterplan treft u hier. 9 10
1 2 3 4 5 7 6 8 9 10