Informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Een naam is verplicht
Een telefoonnummer is verplicht

Wat verkoopt RN Vastgoed?

RN Vastgoed koopt grote kavels landbouwgrond, die verkaveld worden in kleinere percelen. Deze percelen biedt RN Vastgoed vervolgens – inclusief aanbiedingsplicht - aan klanten aan. De percelen zijn gelegen op strategische posities, zodat er een kans bestaat dat de bestemming van het perceel wordt gewijzigd naar een woon- of bedrijfsbestemming. Als dat gebeurt, wordt de grond meer waard en kunnen de klanten van RN Vastgoed winst maken op de door hen gekochte percelen. 

Wat gebeurt er als de bestemming wijzigt?

De klanten verkopen hun perceel in het geval van een bestemmingswijziging aan RN Vastgoed of aan een door RN Vastgoed aangewezen projectontwikkelaar of makelaar. Dat is vastgelegd in de koopovereenkomst, omdat het in het belang van de klanten in het gebied is als alle percelen gezamenlijk verkocht kunnen worden. Klanten hoeven geen winst af te dragen aan RN Vastgoed: de volledige opbrengst van de verkoop van de grond is voor de klant.

Kan RN Vastgoed garanderen dat de bestemming wijzigt?

De percelen die RN Vastgoed verkoopt, hebben een strategische ligging. De grond zou daarom in aanmerking kunnen komen voor omzetting naar bouwgrond. Of de bestemming daadwerkelijk gewijzigd wordt, is afhankelijk van de gemeente. RN heeft hierop geen invloed en kan dan ook geen garanties geven.

Wat gebeurt er met de grond zolang de bestemming niet wijzigt?

De klant wordt zodra de grond geleverd wordt volledig eigenaar. De eigenaar beslist zelf (binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan) hoe hij de grond beheert. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen de grond te verpachten aan een agrarisch bedrijf. RN speelt hierin echter geen enkele rol: de grond en het beheer daarvan zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

Mag de eigenaar zijn perceel doorverkopen?

De eigenaar mag zijn perceel verkopen. De verplichtingen uit de koopovereenkomst met RN Vastgoed moet hij dan wel overdragen aan de nieuwe eigenaar. Dat geldt onder meer voor de verplichting om het perceel in het geval van een bestemmingswijziging aan te bieden aan RN Vastgoed of een door RN Vastgoed aangewezen projectontwikkelaar of makelaar.

Voor wie is het aanbod van RN Vastgoed geschikt?

De aankoop van door RN Vastgoed aangeboden percelen is een investering op de lange termijn. Klanten van RN Vastgoed moeten daarom geld tot hun beschikking hebben dat zij voor langere tijd vast kunnen zetten in percelen. Het aanbod van RN Vastgoed is voornamelijk gericht op ondernemingen. 

Waarom heeft RN Vastgoed geen vergunning van de AFM nodig?

Doordat RN Vastgoed het beheer van de gronden bij levering overdraagt aan de nieuwe eigenaar, is de verkochte grond geen beleggingsobject. Bovendien richt het aanbod van RN Vastgoed zich op zakelijke klanten. RN Vastgoed heeft daarom voor zijn werkzaamheden geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig.

Informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Een naam is verplicht
Een telefoonnummer is verplicht